Beschrijving voorgenomen tracé

Delen via:   
07 / 07 / 2017

Vanaf het 380 kV-hoogspanningsstation Rilland kruist het voorgenomen tracé het Schelde-Rijnkanaal. Na de kruising met het Schelde-Rijnkanaal volgt het tracé tot aan het knooppunt A4/A58 de ligging van de bestaande 150 kV-verbinding. Vanwege een landschappelijk knelpunt wordt de verbinding vanaf het knooppunt A4/A58 ondergronds gebracht. Tussen het knooppunt A4/A58 en het 150 kV-station Woensdrecht ligt het tracé ondergronds aan de westzijde van de buisleidingenstrook. Het ondergrondse tracé loopt langs de rand van het landgoed Mattemburgh en het Natura2000-gebied Markiezaatsmeer. Ten noord-oosten van het 150 kV-station Woensdrecht kruist het tracé de A4/A58 waarna deze aan de oostzijde hiervan weer bovengronds worden gebracht.

Daarna volgt het tracé de ligging van de bestaande 150 kV-verbinding, waarbij het Natura 2000-gebied de Brabantse Wal wordt doorkruist. Nabij Roosendaal ligt het tracé iets verder van de bestaande 150 kV-verbinding af vanwege de aanwezigheid van een kassengebied en een aantal windturbines.

De 150 kV-verbinding tussen Rilland en Roosendaal-Borchwerf wordt in zijn geheel verwijderd. De 150 kV-stations Rilland, Woensdrecht en Roosendaal-Borchwerf worden aangesloten door middel van ondergrondse kabelverbindingen tussen de nieuwe verbinding en de hoogspanningsstations.

Het voorgenomen tracé loopt na de kruising van de Roosendaalse Vliet ten zuiden van de bestaande 380 kV-verbinding. Vervolgens loopt het tracé ten noorden van bedrijventerrein Borchwerf richting de A17 om hierna parallel aan de westzijde van de A17 richting het noorden af te buigen. Ten westen van Oud-Gastel moet de bestaande 380 kV-verbinding gedeeltelijk worden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Vanwege de aanwezigheid van een betonmortelcentrale met hoge kraan aan de Mark maakt dit tracé een hoek. De nieuwe verbinding loopt op het tracé van de bestaande 380 kV-verbinding.

Ter hoogte van Standdaarbuiten buigt het tracé af richting het oosten. Het tracé loopt hier tussen de bestaande 380 kV-verbinding en de A17. Ten westen van Zevenbergen kruist het tracé  de A17 en loopt vervolgens ten zuiden van de bestaande 380 kV-verbinding tot aan Geertruidenberg.

Bij Zevenbergschenhoek wordt de A16 gekruist. Ter hoogte van Hooge Zwaluwe wordt een gedeelte van de bestaande 380 kV-verbinding iets naar het noorden verplaatst om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. De nieuwe verbinding wordt hier op de plek van de bestaande verbinding gebouwd.

De 150 kV-verbinding tussen Roosendaal en Geertruidenberg wordt bijna helemaal verwijderd en ter hoogte van Oud-Gastel in de nieuwe masten gehangen. Hiermee wordt ook het deel dat door de woonkern van Hooge-Zwaluwe loopt, afgebroken.
Door middel van een ondergrondse kabelverbinding wordt de nieuwe verbinding verbonden met de bestaande 150 kV-verbinding. De 150 kV-stations Moerdijk en Geertruidenberg worden aangesloten door middel van ondergrondse kabelverbindingen tussen de nieuwe verbinding en de hoogspanningsstations.

Het voorgenomen tracé buigt ter hoogte van Geertruidenberg af richting het zuiden. Het tracé kruist daarbij de Amertak en de Donge. De bestaande 150 kV-verbinding richting Breda wordt hier een over een korte lengte ondergronds gebracht om ruimte te maken voor de nieuwe verbinding. Het tracé loopt hierna parallel aan de bestaande 380 kV-verbinding richting Tilburg. De A59 en A27 worden hierbij gekruist.

Ter hoogte van De Moer wordt de bestaande 380kV-verbinding verplaatst richting het noordoosten. De bestaande 380 kV-verbinding ten westen van De Moer wordt hierbij verwijderd. De nieuwe verbinding loopt vervolgens parallel aan deze verplaatste verbinding door landgoed Huis ter Heide richting Tilburg.

De 150 kV-verbinding tussen Geertruidenberg en Tilburg-West wordt in zijn geheel verwijderd. De 150 kV-stations Geertruidenberg, Oosteind en Tilburg-West worden aangesloten door middel van ondergrondse kabelverbindingen tussen de nieuwe verbinding en de hoogspanningsstations.

Het voorgenomen tracé eindigt op het nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsstation in het noorden van Tilburg op de locatie de Spinder.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.