Definitief-inpassingsplan hoogspanningsverbinding Rilland-Tilburg ter inzage

Delen via:   
05 / 09 / 2022

Van vrijdag 2 september 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van antwoord ter inzage. In september organiseert TenneT twee informatieavonden om bezoekers bij te praten over de stand van zaken van de hoogspanningsverbinding,Van vrijdag 2 september 2022 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 liggen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost (Rilland – Tilburg) het definitief-inpassingsplan, het bijbehorende milieueffectrapport en de nota van antwoord ter inzage. In september organiseert TenneT twee informatieavonden om bezoekers bij te praten over de stand van zaken van de hoogspanningsverbinding.

De documenten zijn in te zien op www.rvo.nl/zuid-west-380kV-oost en tijdens openingstijden op de gemeentehuizen van Dongen en Halderberge. Om de documenten daar in te kunnen zien, is het maken van een afspraak nodig.

Informatiebijeenkomsten

Op 13 en 22 september organiseert TenneT tussen 19.00 uur en 21.00 uur twee inloopavonden. Mensen met vragen over de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost zijn dan van harte welkom. Op 13 september vindt de avond plaats in ’t Moaske aan de Middelstraat 24 in De Moer. Op 22 september in De Raayberg aan de Antwerpsestraatweg 267 in Bergen op Zoom.

Tijdens de informatieavonden worden bezoekers bijgepraat over de verbinding, zoals over het verloop, de planning, de landschappelijke inpassing, werkwegen en -terreinen, mastkeuze, magneetvelden en grondzaken.

Over Zuid-West 380 kV Oost

Zuid-West 380 kV Oost is de te bouwen 380 kV hoogspanningsverbinding die loopt van hoogspanningsstation Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV station Tilburg. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg heeft te weinig capaciteit om de duurzame elektriciteit te transporteren die in de toekomst wordt opgewekt door bijvoorbeeld windparken op zee. Daarnaast is onderhoud aan de bestaande verbinding niet mogelijk zonder de hoeveelheid elektriciteit die over de lijn wordt getransporteerd, te verminderen. Een dergelijke ingreep brengt een betrouwbare energievoorziening in gevaar.

Adresgegevens gemeente Dongen en Halderberge

• Gemeente Dongen, Hoge Ham 62, 5104 JJ Dongen, www.dongen.nl, telefoonnummer: 14 0162;

• Gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch, www.halderberge.nl, telefoonnummer 14 0165.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.