Ingenieursbureaus starten veld- en bodemonderzoek voor hoogspanningsverbinding Rilland – Tilburg

Delen via:   
26 / 02 / 2021

Netbeheerder TenneT laat de ingenieursbureaus Antea Group, Arcadis, Sweco en Tauw / Witteveen & Bos veld- en en bodemonderzoeken uitvoeren voor de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland (Zeeland) naar Tilburg (Brabant). De zogenaamde Zuid-West 380kV Oost verbinding. Het eerste onderzoek zal in het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvinden. TenneT verwacht dat alle onderzoeken in 2022 zijn afgerond.

De ingenieursbureaus onderzoeken namens TenneT de percelen voor de hoogspanningsverbinding op onder meer de draagkracht van de bodem, archeologisch relevante zaken, niet-gesprongen explosieven, vervuiling, cultuurtechniek en bodemgesteldheid. Hun bevindingen spelen een belangrijke rol bij het maken van ontwerpkeuzes van de hoogspanningsmasten, de kabels, de werkwegen en werkterreinen. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de effecten bij de aanleg vooraf in beeld worden gebracht en onwenselijke effecten zoveel mogelijk worden voorkomen.

Het veld- en bodemonderzoek start in de aankomende maanden en is naar verwachting in 2022 afgerond. De eerste grondeigenaren en betrokkenen zijn al benaderd met de vraag tot toegang op hun perceel en met uitleg van de werkzaamheden. TenneT streeft er naar iedere grondeigenaar en betrokkene zo ruim mogelijk voorafgaand aan de werkzaamheden op hun perceel of in hun regio te informeren. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, worden de onderzoeken zoveel mogelijk aaneengesloten uitgevoerd.

Over de Zuid-West 380kV Oost verbinding
Deze hoogspanningsverbinding is nodig om een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg biedt onvoldoende aansluitcapaciteit voor de opwek van windenergie op zee en op land. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding is daarom nodig. TenneT heeft een wettelijke taak om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten en werkt daarom samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Via die nieuwe hoogspanningsverbinding wordt de stroom die op zee geproduceerd wordt vanuit Zeeland aangesloten op het landelijke netwerk. Met de komst van deze verbinding wordt Zeeland op twee manieren verbonden met het landelijke 380 kV-net. Daarmee krijgen Zeeland en Brabant een betrouwbaarder hoogspanningsnet.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.