Kaartenboek tracéalternatieven beschikbaar

Delen via:   
23 / 12 / 2016

Tijdens informatiebijeenkomsten in juni en juli 2016 hebben TenneT en EZ voor de aanleg van deze nieuwe verbinding tracéalternatieven gepresenteerd. Daarbij zijn ook een aantal knelpunten aangegeven.
In het afgelopen half jaar zijn deze knelpunten uitgewerkt met indieners en de samenwerkende overheden Regio West Brabant. Hiervoor zijn er oplossingsrichtingen gekozen.

In het kaartenboek ‘Tracéalternatieven MER’ dat vanaf vandaag beschikbaar is op deze website vind je de tracéalternatieven en knelpunten.

In deel A zijn kaarten opgenomen waarop de vier tracéalternatieven zijn weergegeven. In deel B van het kaartenboek is de knelpuntanalyse opgenomen. Er zijn twaalf knelpunten beschreven en daarbij een oplossingsrichting (varianten) aangedragen. Dit kaartenboek vormt samen met het tracédocument de basis voor de m.e.r.-procedure.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.