Keuze minister na de zomervakantie

Delen via:   
09 / 07 / 2019

Begin juni stuurden de Samenwerkende Overheden hun advies over de uitwerkingsgebieden van de nieuwe hoogspanningsverbinding van Rilland-Tilburg 380 kV aan minister Wiebes . Dit advies is door de Samenwerkende Overheden toegelicht aan vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Recent is aangegeven dat de minister zijn reactie op het advies van de Samenwerkende Overheden na de zomervakantieperiode zal geven. Wij houden u op de hoogte zodra dit bekend is.

Achtergrond
In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé voor de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gekozen. Het voorgenomen tracé was op dat moment nog niet zo ver uitgewerkt dat het in een Rijksinpassingsplan kon worden opgenomen. Daarom is het tracé met betrokken omgeving verder uitgewerkt. Dit heeft in 11 uitwerkingsgebieden geleid tot een aantal tracévarianten. De effecten van deze tracévarianten zijn in beeld gebracht in projectboek 3.

De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Hij heeft de betrokken Samenwerkende Overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies gevraagd. Het advies van de samenwerkende overheden leest u in deze brief. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.