Nieuw voorbereidingsbesluit

Delen via:   
11 / 10 / 2019

De Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereiden een inpassingsplan voor waarin het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost, van het 380 kV-station Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg, wordt vastgelegd. In een inpassingsplan legt het Rijk de bestemming van de grond vast en de regels voor het gebruik ervan. De Ministers hebben voor Zuid-West 380 kV Oost een nieuw voorbereidingsbesluit genomen, gebaseerd op de keuze van de minister op 24 september. Dit betekent dat is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid.
 
Voorbereidingsbesluit
Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van het ministerie dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid. Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd, waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor bouw- en aanlegactiviteiten. Het voorbereidingsbesluit is een jaar geldig. Het voorbereidingsbesluit is in werking getreden op 12 oktober 2019 en ligt van vrijdag 11 oktober t/m donderdag 21 november 2019 ter inzage.

Voor meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg
U kunt het voorbereidingsbesluit lezen via de link hieronder.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.