Projectboek 2 online

Delen via:   
20 / 07 / 2018

De afgelopen periode zijn meerdere werkateliers in de omgeving gehouden over het uitwerken van het voorgenomen tracé Rilland -Tilburg.  Hierin is gezamenlijk gekeken met belanghebbenden in het gebied naar de opgave en zijn mogelijke uitwerkingsvarianten verkend. Het proces en verschillende varianten die besproken zijn, kunt u lezen in het projectboek 2: Van opgave naar uitwerking.

Na de zomer gaan we verder met de werkateliers om de varianten nader uit te werken. Projectboek 3 verschijnt eind december 2018. Daarin schrijven we over de effecten van de verschillende varianten op leefomgeving, natuur, landschap, nettechniek en kosten.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.