RCR-besluit 150 kV Zuid-West 380 kV Oost en hoogspanningsstation Tilburg

Delen via:   
17 / 02 / 2021

TenneT werkt op dit moment aan de inpassingsplannen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost en het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg. Wettelijk vallen deze projecten van nationaal belang onder de rijkscoördinatieregeling (RCR), wat betekent dat de Rijksoverheid de besluitvorming coördineert: de verschillende besluiten (vergunningen en ontheffingen) die nodig zijn worden tegelijkertijd en in onderling overleg genomen. Dit geldt ook voor het inpassingsplan (IP), een ruimtelijk besluit van het Rijk, vergelijkbaar met een bestemmingsplan.

De RCR is automatisch van toepassing op uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanningsniveau van 220 kV of hoger. Beide genoemde projecten bevatten echter ook onderdelen van 150 kV. Formeel mogen deze onderdelen nu dus niet in het IP worden opgenomen. Dit zou de projecten onnodig complex, ondoorzichtig en inefficiënt maken, wat niet in het belang is van zowel de omgeving als TenneT.

Gelijktijdig en zorgvuldig proces
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom het besluit genomen dat de betreffende 150 kV onderdelen onder de rijkscoördinatieregeling vallen en deel uitmaken van de IP’s. Zo worden alle besluiten die met elkaar samenhangen gelijktijdig in procedure gebracht en worden eventuele beroepsprocedures gelijktijdig doorlopen. Dit draagt bij aan de stroomlijning en versnelling van het proces zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Op de ontwerpbesluiten kan immers eenieder zienswijzen naar voren brengen. De gelijktijdigheid zorgt voor een totaaloverzicht van de besluiten en de reacties hierop.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.