Regio komt met advies aan de minister over tracé Zuid-West 380 kV Oost

Delen via:   
02 / 06 / 2017

Op 1 juni jongstleden heeft de regio West Brabant onder leiding van bestuurlijk trekker Ron Du Jardin, technisch voorzitter Paul Vermeulen en Gedeputeerde Erik van Merrienboer hun advies voor een meest gedragen tracé aan Minister Kamp aangeboden.
In onderstaande links vindt u het advies aan de minister met bijbehorende kaart.
De ministers van EZ en IenM zullen voor het einde van deze maand het VVKA (voorlopig voorkeursalternatief) voor Zuid-West 380 kV Oost bekend maken.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.