TenneT start 27 mei 2021 met onderzoek plant- en bodemziekten

Delen via:   
25 / 05 / 2021

Vanaf 27 mei starten de veld- en bodemonderzoeken voor de hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg. Namens netbeheerder TenneT voert Arcadis als eerste ingenieursbureau onderzoek uit naar plant- en bodemziekten in de buisleidingenstraat van LSNed tussen Knooppunt Markiezaat, Woensdrecht, en de kruising met de weg Heijnoort in Bergen op Zoom. Later dit jaar volgen de ingenieursbureaus Antea Group, Sweco en Tauw / Witteveen & Bos elders op het tracé met hun onderzoeken.

Onderzoek naar mogelijke plant- en bodemziekten is een belangrijke eerste stap in uitgebreider veld- en bodemonderzoek. Op basis het onderzoek dat 27 mei start, wordt achterhaald of er plantenziekten aanwezig zijn op terreinen waar straks de hoogspanningsverbinding komt. Vervolgens kunnen voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat plant- en bodemziekten zich door werkzaamheden verspreiden naar naastgelegen landbouwpercelen.

Onderzoek belangrijk

De uitgebreide veld- en bodemonderzoeken zijn onder meer nodig om te bepalen welke (technische) maatregelen er getroffen moeten worden om op die specifieke locatie te kunnen bouwen en wat de gevolgen van de bouw van de verbinding zijn voor de omgeving. De informatie uit de onderzoeken wordt ook gebruikt voor vergunningsaanvragen en om schade aan de bodem te beperken.

Waar nodig zullen de betrokken ingenieursbureaus later dit jaar zoeken naar niet-gesprongen explosieven, bodemkwaliteit, archeologie en bodemopbouw en -kenmerken. Om overlast te beperken, voeren de bureaus de onderzoeken zoveel mogelijk aaneengesloten uit. De bevindingen zijn een aanvulling op bestaande gegevens, waardoor de zorgvuldigheid waarmee de verbinding wordt gebouwd vergroot wordt.

TenneT verwacht dat alle veld- en bodem onderzoeken voor het gehele tracé Rilland – Tilburg in 2022 zijn afgerond. In februari stuurde TenneTook een persbericht over de veld- en bodemonderzoeken uit.

Over de Zuid-West 380kV Oost verbinding

Deze hoogspanningsverbinding is nodig om een betrouwbare stroomvoorziening te garanderen. De huidige hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg biedt onvoldoende aansluitcapaciteit voor de opwek van windenergie op zee en op land. Uitbreiding van de huidige 380 kV-verbinding is daarom nodig. TenneT heeft een wettelijke taak om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten en werkt daarom samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Via die nieuwe hoogspanningsverbinding wordt de stroom die op zee geproduceerd wordt vanuit Zeeland aangesloten op het landelijke netwerk. Met de komst van deze verbinding wordt Zeeland op twee manieren verbonden met het landelijke 380 kV-net. Daarmee krijgen Zeeland en Brabant een betrouwbaarder hoogspanningsnet

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.