Publicaties

Delen via:   

Hieronder vindt u de reacties op het voorontwerp-inpassingsplan. De publieke samenvatting van het voorontwerp-inpassingsplan vindt u in Projectboek 4 (vanaf blz 6).

Om de leesbaarheid van de kaarten te vergroten, is het tracé van Rilland naar Tilburg weergegeven in acht deelkaarten:

Hieronder staan de kaarten van de uitwerkingsgebieden.

Meer brochures
Meer brochures (o.a. brochures Wat gebeurt er op mijn land?, Schade- en vergoedingengids en Uw veiligheid en de ongestoorde werking van hoogspanningsverbindingen) vindt u hier.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.