Hoogspanningsstation Tilburg

Delen via:   

TenneT werkt samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg. Het station voorkomt knelpunten in de energielevering voor de regio en sluit later de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en Tilburg aan op de landelijke 380 kV-ring. Er is besloten om voor de bouw van het station een aparte procedure onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) te doorlopen. Eerder was de realisatie van het station onderdeel van het project Zuidwest 380 kV Oost. 

Waarom is het station nodig? 

De komende jaren ontstaan knelpunten in het 150 kilovolt (kV)-net in Noord-Brabant. Een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg is noodzakelijk om knelpunten in de energielevering voor de regio te voorkomen. Daarnaast werkt TenneT in het project Zuid-West 380 kV Oost aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het hoogspanningsstation ten noorden van Tilburg biedt ruimte om de nieuwe verbinding aan te sluiten op de landelijke 380 kV-ring.

Wat komt er? 

Het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bouwen we op locatie Spinder, ten noorden van Tilburg. Het station bevat 3 transformatoren en 1 reserveveld voor een vierde transformator. We bouwen 4 nieuwe vakwerkmasten om het station aan te sluiten op de bestaande 380 kV-verbinding. Daarnaast komt er een ondergrondse 150 kV-kabel vanaf het nieuwe station naar het bestaande 150 kV-station Tilburg-Noord. Hiermee wordt de koppeling van het 380 kV-net met het 150 kV-net gerealiseerd.

Verplaatsen waterberging, ook effluentvijer genoemd

Het nieuwe hoogspanningsstation komt gedeeltelijk op de plek waar nu de waterberging voor gezuiverd water van de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel ligt. Deze effluentvijver vangt het gezuiverde water tijdelijk op, zodat het geleidelijk kan worden afgevoerd in het watersysteem van het Noorderbos. Voordat de bouw van het station start, moet de effluentvijver worden aangepast. De aangepaste effluentvijver wordt aan weerszijden van de N261, tussen de Bos en Beemdweg en de Stokhasseltlaan, gerealiseerd. De gemeente ontwikkelt het gebied ten oosten van de N261 tot een waterlandschap dat onderdeel is van Landschapspark Pauwels. TenneT werkt momenteel samen met het waterschap, de gemeente en de provincie aan de planuitwerking. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we de definitieve plannen met u te kunnen delen. Vervolgens worden hiervoor de benodigde vergunningen in procedure gebracht. 

Bekijk de projectatlas

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.